Category: Uncategorized

Què és buscar feina a la xarxa?

Buscar feina a la xarxa sembla, aparentment, una tasca fàcil i ràpida, però no és així. Amb el pas dels anys i el desenvolupament de l’era 2.0 i les noves tecnologies, els processos de selecció de personal són molt més complexos a Internet.

Actualment, els usuaris que volen trobar una ocupació a la xarxa, han d’introduir-se activament en aquesta i mostrar motivació i esforç i voluntat de treballar, ja que un simple click no és suficient perquè una empresa et contracti. Alhora, en el mercat virtual, on la persona no té un contacte -en primera instància- amb l’empresa demandant, és molt més difícil establir un vincle de confiança.
La recerca d’un lloc de feina requereix de temps i paciència i, sobretot, d’iniciativa personal. La persona que s’endinsa en aquesta aventura professional ha d’estar conscienciada de que el procés serà llarg i que estarà ple d’obstacles.
Tot i que en la recerca de feina a Internet tot no són avantatges, desvincular-se de la xarxa, de fet, seria un error. El 90% dels qui contracten assegura recórrer a la xarxa per conèixer el perfil i les característiques dels seus potencials empleats. També, amb l’ajuda de pàgines web especialitzada en  oferir feina -com LinkedIn– els usuaris poden arribar accedir a llocs de treball a empreses de renom i contactar directament amb càrrecs d’alt rang dins d’aquestes.
Anuncis

Procés de trobar feina

Què necessites abans de la cerca?

 • Tenir un currículum preparat, no només en format tancat (Doc. i Pdf.) sinó també en format web. Avui en dia, un factor bastant important és que el currículum sigui diferent, creatiu, que es diferenciï de la resta.I per això hi ha moltes pàgines web que donen pistes de com fer-ho. En ocasions, les pàgines de recerca de feina no et donen la possibilitat d’incloure documents adjunts i has de redactar, de nou, el teu perfil, adequant la informació al format que et dona el site.
 • Tenir clar l’objectiu professional que es vol aconseguir. La persona que busca feina ha de saber les seves característiques i coneixer els canals més útils per buscar feina. És molt important anar al site adequat. Una dona de fer feines no acudirà a buscar feina al mateix web que un enginyer informàtic. Cada perfil professional té un especial vincle amb determinades webs. La dona de fer feines haurà de cercar una vacant a webs com Infojobs, que oferten tot tipus de feines i l’enginyer serà millor que busqui un lloc de feina a webs com JobAndTalent o LinkedIn, que oferten feines a persones amb qualificacions més elevades. En definitiva, l’usuari ha de tenir clar què es busca, on pot estar i quines són les millors eines per tal d’aconseguir l’objectiu.
 • Conèixer les eines tecnologiques. Si la persona no coneix com buscar feina a la xarxa existeixen cursos de com aplicar les noves tecnologies a la xarxa, amb el Digital Learning.
 • Ser actiu a la xarxa. Entrar a les diferents xarxes socials –Linkedin, Twitter i Facebook– i fer-se un compte personal per poder accedir als continguts laborals, per tant poder aplicar-hi, i a formar part de la xarxa.
Un cop decideixes que vols buscar feina…
 • Fer una recerca general a buscadors com Google o Bing
 • Fer una recerca més detallada a portals especialitzats en el món laboral, com per exemple Infojobs o Job and Talent. Crear-se el perfil en aquests i buscar el tipus de feina en el sector que a l’usuari li interessa, utilitzant els filtres de cada pàgina web.
 • Una vegada s’ha seleccionat el tipus de feina o d’empresa a la qual es vol optar a treballar, l’usuari aplica a les ofertes que vulgui. Aleshores es pot trobar amb dues opcions: la més senzilla, que ja formi part del procés de selecció per part de l’empresa. O bé, amb un qüestionari de l’empresa a la que s’aplica.
 • Quan s’ha completat aquesta part del procés l’usuari només ha d’esperar que l’empresa es posi en contacte amb ell perquè faci la següent fase. Depenent de l’empresa hi haurà més o menys fases per arribar a l’entrevista final.

El Currículum

L’element més important en el procés de buscar feina, i sobretot, de manera online és: EL CURRÍCULUM.

Molt sovint és poca la gent que li dedica una mica més de temps a fer un bon currículum i a fer-lo atractiu i entendor. A vegades, sí que amb un disseny senzill fet a Word podria ser suficient. Però, tenint en compte l’entorn en el que vivim, que els llocs de feina són escassos cal tenir un element diferencial respecte la resta. El currículum és un d’aquests elements: tant per dins, com per fora.

Sí bé que el FONS és el més important, i que el contingut, estudis i titulacions són el que fan valdre a cada persona, quan es té davant a perfils molt similars, entra en joc la FORMA. Fer un disseny original i que entri per la vista, que sigui dinàmic i clar, pot obrir portes. És per això que és un detall -de molta importància- que no es pot escapar d’aquell que busca feina.

Els creatius, els que són d’una professió relacionada amb el disseny o aquells que tenen més mà dreta els hi serà més fàcil, pero existeixen eines i pagines web que guien a tot aquel qui busca tenir un currículum amb fons i forma.

Aquestes eines es poden trobar a la xarx, i algunes d’elles són aquestes:

 • Re.vu: utilitza la informació del teu compte de Linkedin (també es pot afegir informació de manera manual)

Re.vu

 

 • ResumUP: crea el currículum amb la informació de Facebook i Linkedin

ResumeUP

 

 • Resumeonk: permet pujar arxius PDF o bé fer-ho de manera online

Resumonk

 

Les més utilitzades el 2012

Actualment estem més connectats al món on-line, és per això que el nombre de persones que recorren a les xarxes que hi ha internet a l’hora de buscar una feina és cada vegada més elevat. De la mateixa manera, cada vegada hi ha més pàgines web que ofereixen la possibilitat de trobar feina.

Aquestes pàgines web especialitzades en el món laboral tot i tenir un objectiu comú -ajudar a connectar l’usuari que vol trobar feina amb l’empresa que busca treballadors-, tenen característiques diferents en funció del tipus d’usuaris als quals va destinat, en funció de la manera que tinguin per posar en contacte l’usuari amb l’empresa.
Si ens fixem en l’any 2012, la xarxa social més utilitzada a l’hora de buscar feina és Linkedin. Es tracta d’una eina que et permet conèixer gent del sector que t’interessi, veure els debats que aquests tinguin a Linkedin, participar-hi i el que és més important, crear una llista de contactes amb professionals de cada sector i així accedir a les ofertes de feina més fàcilment. Seguit de Linkedin, la xarxa social més utilitzada és Twitter, mitjançant els “hashtags”. I, en tercer lloc, Facebook. Tot i que el que més acostumen a fer els usuaris és a combinar dues o totes tres xarxes.

Fes click per veure la gràfica Linkedin, Twiter i Facebook

Serveix? Casos reals i entrevistes

Com hem vist, actualment vivim en l’anomenada “era 2.0” i buscar i oferir feina s’ha traslladat en aquest món més aviat digitalitzat. Hem pogut veure quines són algunes -de les moltissimes- eines que hi ha per buscar ferina, quines d’aquestes són les més utilitzades i també el procés que s’ha de seguir per arribar a fer una entrevista de feina. Però tot això només eren paraules teòriques, i a la pràctica algú li ha sortit bé l’ús d’aquestes eines? Dues persones que han utilitzat les eines que els proporciona la xara per buscar i oferir feina expliquen els seus respectius casos.
En primer lloc, Antonia Sánchez, una dona del sector de l’hosteleria que oferia feina i gràcies a Internet va aconseguir omplir la plaça vacant.

El cas de Marcel Anglès, un estudiant d’últim any de carrera que ha trobat les seves primeres pràctiques a través de Linkedin, igual que la seva primera entrevista per entrar en el món laboral.